Du bliver viderestillet om få sekunder

Siden genindlæses med sikker forbindelse (og uden www)

IGA: generelt
IGA_logo_naked_155 supercademic_fritlagt_195
Projektet er afsluttet pr. 31. marts 2015

Projekt IGA sluttede i marts 2016. Nu starter version 2.0: Globale VækstKompetencer (GVK). Målet med projekt GVK at bidrage til eksport og vækst i SMV'er inden for eller som leverandør til, de tre fokus-forretningsområder i Region Syddanmark:

  • Bæredygtig energi
  • Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Oplevelseserhverv

Læs mere om GVK på www.gvk-projekt.dk eller på LinkedIn på virksomhedssiden GVK-projekt.

Globalisering og innovation

Nogle af de stærkeste spillere inden for uddannelse og kompetenceudvikling har slået sig sammen og udviklet forløbet: Innovativ GlobaliseringsAgent (IGA). Projektet støttes af Den Europæiske Socialfond og Syddansk Vækstforum.

Målet er at bidrage til eksport og vækst i virksomhederne i Region Syddanmark. Baggrunden er blandt andet forskellige undersøgelser, der viser, at en højtuddannet skaber stor værditilvækst i løbet af det første år i en virksomhed, som ikke før har haft en højtuddannet medarbejder ansat.

Metoden er at tilføje nye kompetencer til virksomhederne i form af erhvervsrettede veluddannede (Innovative GlobaliseringsAgenter).Samtidig åbner forløbet mulighed for et kompetenceløft med fokus på globalisering for virksomhedernes eksisterende arbejdskraft.

Med andre ord:

  • For den ledige handler det om at erhvervsrette eksisterende kompetencer og få foden inden for i en privat virksomhed
  • For virksomheder handler det om at få tilført veluddannet arbejdskraft, som kan hjælpe med at analysere, beskrive og udvikle virksomhedens globale potentiale

Samtidig skaber IGA-projektet mulighed for netværk, videndeling, sparring og inspirationsmøder for alle parter, både under og efter IGA-forløbet. Processen stopper derfor ikke efter de ti uger.

IGA-projektet støttes bl.a. af